Geachte heer/mevrouw,

U ontvangt deze e-mail omdat wij op zondag 3 juni tussen 08:00 uur en 16:00 uur onderhoudswerkzaamheden aan onze netwerkinfrastructuur hebben gepland. Deze werkzaamheden hebben invloed op alle verbindingen binnen ons netwerk. Dit kan betekenen dat in deze periode uw verbindingen op ons netwerk één keer of enkele keren onderbroken worden.

De afkortingen ‘PSA’ en ‘SA’ in het onderwerp van dit bericht bepalen de impact van de onderhoudswerkzaamheden.
PSA betekent dat er mogelijk onderbrekingen kunnen plaatsvinden (Possible Service Affecting).
SA betekent dat er zeker onderbrekingen zullen plaatsvinden (Service Affecting)

Wij vertrouwen er op u hiermee van dienst te zijn en mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, dan vernemen wij dat graag per e-mail via helpdesk@cbizz.nl.

Met vriendelijke groet,

CBizz | Helpdesk

088 – 00 20 215