Verse blik

2017 was een rommelig jaar voor deze ondernemer. De spreekwoordelijke bal kwam aan het rollen toen er door Koper een Quickscan uitgevoerd werd bij zijn bedrijf. In eerste instantie was het alleen de bedoeling om de ondernemer met een verse blik naar zijn proces te laten kijken en met de uitkomst van de Quickscan naar zijn huidige softwareleverancier te gaan om de bevindingen te bespreken.

Een lange lijst met tegenslagen zorgde ervoor dat de veerkracht van mens en bedrijf aardig op de proef werden gesteld. Gezamenlijk met de boekhouder werd de onderste steen boven gehaald. Inzicht in je bedrijf kan heel fijn zijn, maar ook erg confronterend. Bij deze ondernemer ging een beerput open, die al veel te lang dicht had gezeten. Hoe vervelend dit ook was, de lange lijst met tegenslagen moest wel worden opgelost.

Moed

Het vergt moed om toe te geven dat je het als mens én als ondernemer niet goed hebt gedaan. Het vergt ook moed om de lijst met tegenslagen te zien als een combinatie van menselijk falen en tegelijkertijd als kans om zaken te verbeteren.

De ondernemer koos ervoor om alles op tafel te leggen en gezamenlijk met de werknemers een nieuwe koers uit te stippelen. Het team wist de ondernemer positief te verassen, door de schouders eronder te zetten en elke dag – met een man minder – langer te werken, zonder enige wanklank.

Inspiratie

De werknemers waren zich ervan bewust dat iedereen in het zelfde schuitje zat en men was geïnspireerd geraakt door de getoonde moed van de werkgever om de gemaakte fouten niet alleen toe geven, maar ook de hulp van de collega’s in te roepen.

Er ontstond een hele nieuwe groepsdynamiek in het bedrijf. In 2018 heeft men het verlies genomen en door het kordate optreden heeft men het tij kunnen keren. De zaken gaan gelukkig weer goed, de lange lijst is nagenoeg opgelost en de kosten zijn weer beheersbaar geworden.

Deze verhalen van de mensen in de sector maken mijn werkdag een stuk leuker. Ook ik raak hierdoor geïnspireerd en gemotiveerd om er elke dag weer iets moois van te maken.