Steeds meer ondernemers krijgen het digitale trucje onder de knie. Bijna iedereen heeft een webshop en is op de verschillende sociale media actief om zijn verhaal bij de klant te krijgen. De laatste klant die wij hiermee hebben ondersteund, gaf aan dat content voor de website en op sociale media aanleveren toch wel het lastigste stukje was.

Aangezien Koper ook net een nieuwe website heeft gelanceerd, kon ik deze ondernemer de hand schudden, want zo eenvoudig is dat nog niet. Wat mij enorm heeft geholpen is de harde wetenschap achter deze materie.

Ik mag graag de stukjes die ik met u deel ondersteunen met bevindingen van mensen die vele malen slimmer zijn dan dat ik ben. Vandaar dat ik regelmatig uit andermans werk voordraag, in dit geval is dat Dr. Brene Brown.

Ooit was het zweverig

Nog geen tien jaar geleden werd het idee dat wij als mensen gemaakt zijn voor verbondenheid misschien nog als soft en zweverig beschouwd; ‘hippie geklets’. Dat zou ook ik gezegd kunnen hebben. Maar inmiddels weten we dat de behoefte aan verbodenheid meer dan een vaag gevoel of een vaag idee is. De uitgebreide studies met betrekking tot de neurowetenschap hebben dit onderbouwd met harde data en wetenschappelijk bewijs.

De bedrading in onze hersenen zo in elkaar dat elke alledaagse ervaring of ontmoeting een emotie oproept. Simpel gezegd: we doen liever zaken met iemand die we mogen, dan met iemand die je een slecht gevoel geeft. Indien het u lukt om een gevoel van verbondenheid te bewerkstelligen met uw klant op een digitaal platform, bent u pas halverwege.

De lange weg

De eindstreep komt pas in zicht als u er zeker van bent dat de klant zich gehoord en gezien voelt. De uitgelezen kans hiervoor dient zich aan als er problemen ontstaan. De wijze waarop u de problemen oplost voor de klant, dáármee wordt u een ambassadeur voor uw bedrijf of een klant, die het als missie ziet om de nare ervaring wereldkundig te maken om ervan te leren en te verbinden.

Net als het aanleveren van uw content, kost ook dit stuk tijd en moeite. Of het de moeite waard is geweest? Daar komen we pas achter bij de eindstreep. Hoe zeer we het liever willen ontkennen – zeker als het op zakelijk gebied aankomt – we zijn allemaal mensen die door emotie gedreven en gestuurd worden. Zo zijn we nu eenmaal voorgeprogrammeerd.

Mocht u nu nog enige twijfel hebben of dit echt zo werkt en dat u met deze harde wetenschap uw voordeel zou kunnen doen, vraagt u zich dan het volgende eens af: Waarom zetten alle mobiele telefonie providers in op meer menselijk contact en adviseren ze hun eigen klanten om die telefoon iets vaker weg te leggen en wat meer te genieten van menselijk contact?